Kalendarium

Kalendarz imprez i ważniejszych wydarzeń szkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II          

w Honiatyczach

w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp. Data Uroczystość Forma realizacji Odpowiedzialni Zakres realizacji (program profilaktyczno – wychowawczy) Stopień realizacji
1 1 września
2017 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Apel Kształtowanie postaw obywatelskich. zrealizowano
2 Wrzesień
2017 r.
Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekunów samorządu. Kampania wyborcza. Wybory przeprowadzone zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego. K. Cierech Integracja ze społecznością szkolną, współdecydowanie o sobie. zrealizowano
3 15 Wrzesień
2017 r.
Dzień Kropki Zabawy

Konkurs plastyczny

K. Lachowska Rozwijanie talentów, tolerancja dla odmienności. zrealizowano
4 20 Wrzesień
2017 r.
Akcja „Sprzątanie Świata”. Porządkowanie otoczenia szkoły.

Ognisko.

Kinga Cierech Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych. zrealizowano
5 29 Wrzesień
2017 r.
Dzień Chłopaka. Imprezy klasowe Wychowawcy klas Integracja ze społecznością szkolną. zrealizowano
6 13 Październik

2017 r.

Święto KEN. Akademia K. Cierech Kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności dla osób dorosłych. zrealizowano
 7 7-22 Październik

2017

Code Week Zajęcia warsztatowe dla uczniów K. Lachowska Rozwijanie zainteresowań. zrealizowano
8 29 Październik

2017

Akcja „Zapomniane groby.” Porządkowanie grobów na pobliskim cmentarzu Wychowawcy klas Kształtowanie postawy szacunku i pamięci dla osób którzy odeszli. zrealizowano
9 5 Listopad

2017 r.

Dzień Postaci z Bajek Uroczystość szkolna K. Lachowska

E. Kołodziej

A. Rajtar

Integracja ze społecznością szkolną, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek i książek oraz cudzej pracy. zrealizowano
10 10 Listopad

2017

11 Listopada – Święto Niepodległości Akademia M. Krukowska

A. Rajtar

Kształtowanie postaw patriotycznych. zrealizowano
11 20 Listopad

2017 r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Zajęcia warsztatowe dla uczniów K. Lachowska

K. Cierech

Znajomość praw jakie przysługują dzieciom. zrealizowano
12 25  Listopad

2017

Dzień Pluszowego Misia Uroczystość szkolna E. Kołodziej

K. Lachowska

A. Rajtar

A. Emerle

Integracja ze społecznością szkolną, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek i książek oraz cudzej pracy. zrealizowano
13 30 listopad
2017 r.
Wróżby andrzejkowe Wróżby, dyskoteka szkolna, zabawy Samorząd Uczniowski

Kinga Cierech

Integracja ze społecznością szkolną. zrealizowano
14 6 Grudzień
2017 r.
Odwiedziny Świętego Mikołaja Zabawa klasowa  K.Lachowska

E.Kołodziej

A.Rajtar

Integracja ze społecznością szkolną. zrealizowano
15 21 Grudzień
2017 r.
Jasełka szkolne. Przedstawienie A. Kapluk

A. Emerle

Integracja ze społecznością szkolną. zrealizowano
16 25 Styczeń

2018

Choinka szkolna Zabawa taneczna Rodzice uczniów Integracja ze społecznością szkolną. zrealizowano
17 14 Luty

2018

Dzień Bezpiecznego Internetu Zajęcia warsztatowe K.Lachowska Rozwijanie zainteresowań uczniów i świadomego poruszania się w internecie.
18 14 Luty

2018 r.

Poczta walentynkowa Akcja SU

Kinga Cierech

Integracja ze społecznością szkolną.
 19 21 Luty

2018 r.

Dzień Języka Ojczystego Konkurs A. Emerle

M. Krukowska

Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 20 01 Marzec

2018

Dzień Żołnierzy Wyklętych Akademia M. Krukowska

A. Emerle

Kształtowanie postaw patriotycznych.
 21 16 Marzec

2018

Kangur Matematyczny konkurs K. Lachowska

A. Kapluk

Rozwijanie zainteresowań uczniów.
22 Marzec
2018 r.
  Dzień Samorządności

Pierwszy Dzień Wiosny

Zabawy, konkursy Samorząd Uczniowski

K. Cierech

Integracja ze społecznością szkolną.
23 8 Marzec

2018 r.

Dzień Kobiet Akademia  

Samorząd Uczniowski

K. Cierech

Integracja ze społecznością szkolną.
24 14 Marzec

2018 r.

Dzień Liczby „PI” Konkurs Matematyczny      A. Kapluk  Rozwijanie zainteresowań.
25 23 Kwiecień

2018 r

Dzień Ziemi Happening artystyczny, gazetki o tematyce ekologicznej K. Cierech Integracja ze społecznością szkolną.
26 Kwiecień

2018 r

Dzień Książki Akcja głośnego czytania uczniowie uczniom A. Rajtar

M. Krukowska

Integracja ze społecznością szkolną. Rozwijanie zainteresowań.
 27 Kwiecień

2018

Dni Języka Angielskiego –

„Show White” – sztuka

Przedstawienie E. Jaremczuk Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 28 15 Maj

2018

Rocznica spalenia Honiatycz Spotkanie ze świadkami tych wydarzeń A. Emerle

wychowawcy klas

Integracja ze społecznością lokalną.
 29 18 Maj

2018

Dzień Patrona Szkoły Akademia ks. Andrzej Ciapa Integracja ze społecznością szkolną.
30 22 Maj
2018 r.
Dzień Rodziny Uroczysta akademia  K.Lachowska

E.Kołodziej

A. Rajtar

A. Emerle

Integracja ze społecznością szkolną i lokalną.
31  25 maj

2018

Dzień Tabliczki Mnożenia Konkurs A. Kapluk Rozwijanie uzdolnień uczniów.
32 Maj  2018 r. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Konkurs A. Kapluk Integracja ze społecznością szkolną. Rozwijanie zainteresowań.
 33 Maj – Czerwiec

2018

Szkolny Turniej Szachowy konkurs A. Kapluk Integracja ze społecznością szkolną. Rozwijanie zainteresowań.
34 1 czerwca
2018 r.
Dzień Dziecka Zajęcia rekreacyjno – sportowe Wychowawcy klas Integracja ze społecznością szkolną.
35 22 czerwca
2018 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Akademia Wychowawcy klas

 

 

Wydarzenia odbywające się przez cały rok szkolny:

  • Całoroczna szkolna akcja propagująca czytelnictwo przyrodniczo – podróżnicze.
  • Innowacja pedagogiczna .
  • Udział w programach ogólnopolskich: „Mistrzowie kodowania”- 4 edycja.
  • Dyskoteki szkolne wg. harmonogramu
  • Imprezy będące inicjatywą samorządu uczniów.
  • Konkursy plastyczne- cyklicznie