Nauczyciele

 

Anna Emerle- Dyrektor Szkoły

Ewa Kołodziej- Z-ca Dyrektora, nauczanie wczesnoszkolne, biblioteka

Anna Rajtar – nauczanie przedszkolne

Anna Emerle- nauczanie wczesnoszkolne, jęz. polski, muzyka,

Barbara Litwin – Winiczenko – przygotowanie przedszkolne

Barbara Bieńkowska- Jęz. rosyjski

Małgorzata Krukowska- jęz. polski, historia, WOS, EDB

Magdalena  Barczuk – jęz. polski, historia

Edyta Jaremczuk- jęz. angielski

Ks. Andrzej Ciapa- religia

Katarzyna Ciastoch- matematyka, informatyka

Kinga Cierech – przyroda, chemia, biologia, geografia

 Paweł Kucharski – fizyka

Jacek Paradowski- wychowanie fizyczne