Nauczyciele

 

nauczyciele1

 

Anna Emerle- Dyrektor Szkoły

Ewa Kołodziej- Z-ca Dyrektora, nauczanie wczesnoszkolne

Anna Rajtar – nauczanie przedszkolne

Katarzyna Lachowska- nauczanie wczesnoszkolne, informatyka

Barbara Bieńkowska- Jęz. rosyjski

Małgorzata Krukowska- jęz. polski, historia, WOS, EDB

Anna Emerle- jęz. polski, muzyka, biblioteka

Edyta Jaremczuk- jęz. angielski

Ks. Andrzej Ciapa- religia

Agnieszka Kapluk- matematyka

Kinga Cierech – przyroda, chemia, biologia, WDŻ

Jacek Paradowski- wychowanie fizyczne