Plan lekcji

KLASA O
Poniedziałek Wtorek Środa  Czwartek  Piątek
 1. 0  1. 0  1. 0  1. 0  1. 0
2. 0 2. 0 2. 0 2. j. angielski 2. j. angielski
3. religia 3. 0 3. 0 3. 0 3. 0
4. 0 4. religia 4. 0 4. 0 4. 0
5. 0 5. 0 5. 0 5. 0 5. 0

KLASA  II
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.ed.inforamtyczna 1.n.z. 1. korektywa 1. n.z 1. n.z
2.  n.z. 2. n.z. 2. n.z 2. n.z 2. n.z
3. n.z. 3. j. angielski 3. n.z 3. n.z 3. n.z
4. religia 4. n.z 4. j. angielski 4. religia 4. n.z
5. n.z. 5. n.z. 5. n.z 5.zaj.wyrównawcze 5. n.z

KLASA III
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. n.z 1. n.z 1. korektywa 1. n.z 1.ed.informatyczna
2. religia 2. religia 2. n.z 2. n.z 2. n.z
3. n.z 3. n.z 3. j. angielski 3. j. angielski 3. n.z
4. n.z 4. n.z 4. n.z 4. n.z 4. n.z
5. n.z 5. n.z 5. n.z 5. zaj. wyr. 5. n.z

KLASA IV
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. religia 1. przyroda 1. zaj. wyrówn. 1. historia 1. j. polski
2. j. angielski 2. j. angielski 2. plastyka 2. religia 2. przyroda
3. j. polski 3. matematyka 3. matematyka 3. w – f 3. j. angielski
4. muzyka 4. j. polski 4. j. polski 4. matematyka 4. w – f
5. matematyka 5. technika 5. w – f 5. j. polski 5. godz.– wych.
6. 6. informatyka 6. 6. 6.
7. 7. w-f 7. 7. 7.

KLASA V
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WDŻR 1. w-f 1. j. polski 1. technika 1. w-f
2. j. polski 2. matematyka 2. j. angielski 2. matematyka 2. j. polski
3. przyroda 3. przyroda 3. w-f 3. j. polski 3. matematyka
4. matematyka 4. muzyka 4. plastyka 4. w-f 4. j. angielski
5. j. rosyjski 5. j. polski 5. matematyka 5. religia 5. przyroda
6. religia 6. godz. wych. 6. informatyka 6. historia 6.
7. 7. j. angielski 7. 7. 7.

KLASA VI
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. j. polski 1. w-f 1. j. polski 1. technika 1. w-f
2. matematyka 2. j. polski 2. przyroda 2. j. polski 2. j. polski
3. j. angielski 3. j. polski 3. w-f 3. przyroda 3. religia
4. przyroda 4. muzyka 4. plastyka 4. w-f 4. matematyka
5. religia 5. historia 5. j. angielski 5. j. angielski 5. godz. wych.
6. informatyka 6. matematyka 6. matematyka 6. j. rosyjski 6.
7. inforamtyka 7. 7. historia 7. 7.

KLASA VII
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. j. angielski 1. matematyka 1. j. angielski 1. matematyka 1. matematyka
2. biologia 2. j. polski 2. historia 2. w-f 2. w-f
3. godz. wych. 3. religia 3. geografia 3. religia 3. w-f
4. w-f 4. chemia 4. matematyka 4. geografia 4. biologia
5. informatyka 5. fizyka 5. chemia 5. muzyka 5. j. polski
6. j. polski 6. j. angielski 6. j. polski 6. j. polski 6. historia
7. j. rosyjski 7. 7. j. rosyjski 7. plastyka 7. fizyka

KLASA II GIMNAZJUM
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. w-f 1. j. polski 1. fizyka 1. religia 1. j. angielski
2. historia 2. biologia 2. matematyka 2. zaj. artystyczne 2. religia
3. matematyka 3. w-f 3. j. polski 3. historia 3. wos
4. j. polski 4. j. angielski 4. w-f 4.  j. polski 4. technika
5. biologia 5. chemia 5. j. rosyjski 5. matematyka 5. j. polski
6. j. rosyjski 6. godz. wych. 6. zaj. wyr. 6. j. angielski 6. matematyka
7. geografia 7. informatyka 7. 7. 7. w-f

KLASA III GIMNAZJUM
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. matematyka 1. religia 1. informatyka 1. j. angielski 1. WDŻR
2. w-f 2. w-f 2. informatyka 2. biologia 2. matematyka
3. j. polski. 3. j. polski 3. j. polski 3. matematyka 3. godz. wych.
4. j. angielski 4. matematyka 4. fizyka 4. j. polski 4. religia
5. historia 5. j. angielski 5. wos 5. j. rosyjski 5. w-f
6. geografia 6. chemia 6. j. rosyjski 6.  w-f 6. j. polski
7. zaj. artystyczne 7. historia 7. matematyka 7. technika 7. EDB