Samorząd uczniowski

Przewodniczący

 Patrycja Rogowska

Zastępca

 Oliwia Rajtar

Skarbnik

 Mateusz Mach

Członkowie

 Julia Jakubiak

Paulina Dzięcioł

Opiekun

p. Kinga Cierech

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia