Badanie Losów Absolwentów

Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi oraz ich rodzicami:

 • prowadzi księgę absolwentów (stworzenie bazy absolwentów),
 • przeprowadza rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami,
 • umożliwia korzystanie z kompleksu sportowego oraz sali gimnastycznej,
 • organizuje spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych (targi edukacyjne), w trakcie których absolwenci promują swoją nową szkołę, przekazując jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju,
 • organizuje wyjście trzecioklasistów na dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • umożliwia realizację praktyk studenckich,
 • odwołując się do ich przykładu, motywuje uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości,
 • przeprowadza ankietę online dla absolwentów szkoły.

Uzyskane od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • określenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • opracowywania zestawień statystycznych,
 • stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • dokonania oceny, w jakim stopniu realizowane programy nauczania oraz wybrane podręczniki zapewniają uczniom dobre przygotowanie do radzenia sobie w kolejnych etapach edukacyjnych,
 • doskonalenia własnej pracy.

Badanie losów absolwenta

            W Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Honiatyczach co roku śledzone są losy uczniów kończących zarówno szkołę podstawową jak i gimnazjum. Losy absolwentów aktualizowane są co roku w październiku. Zdarza się, że uczniowie w czasie pierwszego miesiąca zmieniają decyzję i przenoszą się do innych szkół. Z uwagi na fakt, że uczniowie kończący szkołę podstawową kontynuują naukę w tutejszym gimnazjum, badania skupiają się głównie na absolwentach gimnazjum. Każdy przyszły absolwent naszej szkoły zanim podejmie decyzję o wyborze dalszej drogi kształcenia, korzysta z porad rodziców, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy. Uczniowie uczestniczą w również w organizowanych co roku targach edukacyjnych i dniach otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych, wyjazdy takie pomagają im w wyborze szkół.  Wiele szkół ponadgimnazjalnych w II semestrze każdego roku szkolnego odwiedza w gimnazjum naszych trzecioklasistów prezentując im swoją ofertę dalszego kształcenia. Aby przybliżyć społeczności lokalnej losy naszych absolwentów gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Nasi uczniowie najczęściej wybierają szkołę ponadgimnazjalną blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Zamościu i Hrubieszowie. Jednak zdarza się również, że uczniowie wybierają inne szkoły położone dalej – szczególnie wtedy gdy kierunek kształcenia oferowanego przez te szkoły jest najbardziej adekwatny do ich potrzeb i predyspozycji.

Ankieta do aktualizacji losów absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – pobierz

Losy absolwentów w poszczególnych latach:

ROK SZKOLNY 2008-2009

ROK SZKOLNY 2009-2010

ROK SZKOLNY 2010-2011

ROK SZKOLNY 2011-2012

ROK SZKOLNY 2012-2013

ROK SZKOLNY 2013-2014

ROK SZKOLNY 2014-2015

ROK SZKOLNY 2015-2016

ROK SZKOLNY 2016-2017