Hymn szkoły

HYMN RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

1
My, Jana Pawła Uczniowie
Słowa ojca w czyn chcemy przemieniać
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref.
Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.

2
Trudno być dobrym człowiekiem
Gdy świat pędzi i goni bez celu,
Dlatego razem przypomnieć warto.

Ref.
Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.