Kalendarium

Kalendarz imprez i ważniejszych wydarzeń szkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II          

w Honiatyczach

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp. Data

Uroczystość

Forma realizacji Odpowiedzialni Zakres realizacji (program profilaktyczno – wychowawczy) Stopień realizacji
1 2 września
2019 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Apel Kształtowanie postaw obywatelskich zrealizowano
2 Wrzesień
2019 r.
Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekunów samorządu. Kampania wyborcza. Wybory przeprowadzone zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego. Anna Emerle Integracja ze społecznością szkolną, współdecydowanie
o sobie.
zrealizowano
3 19 Września
2019 r.
Akcja „Sprzątanie Świata”. Porządkowanie otoczenia szkoły.

Ognisko.

Wychowawcy klas Kształtowanie postaw
i nawyków proekologicznych.
zrealizowano
4 30 Września
2019 r.
Dzień Chłopaka. Imprezy klasowe Wychowawcy klas Integracja ze społecznością szkolną. zrealizowano
5 14 Października

2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej Akademia Magdalena Barczuk

Anna Emerle

Kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności dla osób dorosłych.  
 6 7-22 Października 2019 Code Week Zajęcia warsztatowe dla uczniów Małgorzata Rewrowska Rozwijanie zainteresowań.  
7 30-31 Października

2019 r.

Akcja „Zapomniane groby.” Porządkowanie grobów na pobliskim cmentarzu Miejsca Pamięci Narodowej Wychowawcy klas Kształtowanie postawy szacunku i pamięci dla osób którzy odeszli.  
8 5 Listopada
2019 r.
Dzień Postaci z Bajek Uroczystość szkolna Dorota Mucha

Barbara Litwin Winiczenko

E. Kołodziej
A. Rajtar

Integracja ze społecznością szkolną, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek i książek oraz cudzej pracy.  
9 8 Listopada
2019 r.
11 Listopada – Święto Niepodległości Akademia Magdalena Barczuk

A. Rajtar

Kształtowanie postaw patriotycznych.  
10 20 Listopada
2019 r.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Zajęcia dla uczniów Anna Emerle

Wychowawcy klas

Znajomość praw jakie przysługują dzieciom.  
11 25  Listopada
2019 r.
Dzień Pluszowego Misia Uroczystość szkolna Ewa Kołodziej
Anna  Rajtar

Dorota Mucha
Barbara Litwin Winiczenko

Integracja ze społecznością szkolną, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania zabawek i książek oraz cudzej pracy.  
12 29 listopada
2019 r.
Wróżby andrzejkowe Wróżby, dyskoteka szkolna, zabawy Samorząd Uczniowski

Anna Emerle

Integracja ze społecznością szkolną.  
13 6 Grudnia
2019 r.
Odwiedziny Świętego Mikołaja Zabawa klasowa Wychowawcy klas Integracja ze społecznością szkolną.  
14 20 Grudnia
2019 r.
Jasełka szkolne. Przedstawienie Integracja ze społecznością szkolną.  
15 31 Stycznia
2020 r.
Choinka szkolna Zabawa taneczna Rodzice uczniów Integracja ze społecznością szkolną.  
16 14 Lutego
2020
Dzień Bezpiecznego Internetu Zajęcia warsztatowe Małgorzata Rewrowska Rozwijanie zainteresowań uczniów i świadomego poruszania się w Internecie.  
17 14 Lutego 2020 r. Poczta walentynkowa Akcja SU Anna Emerle Integracja ze społecznością szkolną.  
 18 21 Lutego

2020 r.

Dzień Języka Ojczystego Konkurs Anna  Emerle

Magdalena Barczuk

Rozwijanie zainteresowań uczniów.  
 19 01 Marca 2020 r. Dzień Żołnierzy Wyklętych Akademia Magdalena Barczuk

Anna Emerle

Kształtowanie postaw patriotycznych.
 20 16 Marca 2020 Kangur Matematyczny konkurs Ewa Kołodziej

Agnieszka  Kapluk

Rozwijanie zainteresowań uczniów.
21 20 Marca
2020 r.
  Dzień Samorządności

Pierwszy Dzień Wiosny

Zabawy, konkursy Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

Integracja ze społecznością szkolną.
22 9 Marca

2020 r.

Dzień Kobiet Akademia  

Samorząd Uczniowski
Wychowawcy klas

Integracja ze społecznością szkolną.
23 13 Marca

2020 r.

Dzień Liczby “PI” Konkurs Matematyczny      Agnieszka  Kapluk  Rozwijanie zainteresowań.
24 23 Kwietnia

2020 r

Dzień Ziemi Happening artystyczny, gazetki o tematyce ekologicznej Justyna Torba Integracja ze społecznością szkolną.
25 Kwiecień

2020 r

Dzień Książki Akcja głośnego czytania uczniowie uczniom Anna  Rajtar

Anna Emerle

Ewa Kołodziej

Integracja ze społecznością szkolną. Rozwijanie zainteresowań.
 26 Kwiecień

2020

Dni Języka Angielskiego –

“Show White” – sztuka

Przedstawienie Edyta Jaremczuk Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 27 15 Maja

2020 r

Rocznica spalenia Honiatycz Spotkanie ze świadkami tych wydarzeń Anna Emerle

wychowawcy klas

Integracja ze społecznością lokalną.
28 20 maja 2020 r Dzień patrona Szkoły

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

 

 

 

 

 

ks. Andrzej Ciapa

dyrektor szkoły wychowawcy klas rodzice

Integracja ze społecznością lokalną  
 29  

26 Maja

2020

Dzień Rodziny Akademia Ewa Kołodziej Barbara Litwin Winiczenko

Dorota Mucha

Integracja ze społecznością szkolną.
30  25 Maja

2020

Dzień Tabliczki Mnożenia Konkurs Agnieszka Kapluk Rozwijanie uzdolnień uczniów.
31 26 czerwca
2020 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły

 

 

Wydarzenia odbywające się przez cały rok szkolny:

  • Całoroczna szkolna akcja propagująca czytelnictwo przyrodniczo – podróżnicze
  • Udział w programach ogólnopolskich
  • Dyskoteki szkolne wg. harmonogramu
  • Imprezy będące inicjatywą samorządu uczniów.
  • Konkursy plastyczne- cyklicznie