Kontakt

Nasz adres:

Honiatycze 104

22-550 Werbkowice

Tel/Fax: (084) 6610 426

mileszkola.honiatycze@gmail.com

GPS

50°41’55.823″N, 23°39’53.027″E

50.69884°N, 23.66473°E

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Honiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do szkolahoniatycze.pl

Data opublikowania strony internetowej: 2016-10-21

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-08-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (koordynator dostępności): Agnieszka Kapluk

Adres poczty elektronicznej: szkola.honiatycze@gmail.com

Numer telefonu: 84 6610426

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły  mieszczący się pod adresem: Honiatycze 104, 22-550 Werbkowice.

Opis dostępności.

 1. Budynek posiada główne wejście od strony ulicy.
 2. Szkoła posiada wejście oraz toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek nie posiada windy.
 4. Do wejścia prowadzą schody.
 5. Wejścia nie posiadają aktywnego systemu dźwiękowego, służącego do naprowadzania osób słabowidzących bądź niewidomych.
 6. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 7. Przed wejściami znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 8. Każda osoba wymagająca asysty psa przewodnika może z nim wejść do budynku
  i wszystkich jego pomieszczeń.
 9. W budynku nie są zamontowane pętle indukcyjne.
 10. Infrastruktura budynku nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla.
 11. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Honiatyczach nie udostępnia aplikacji mobilnych.