Nauczyciele

Lp.           IMIĘ I NAZWISKO                      PRZEDMIOT
1. ANNA EMERLE DYREKTOR SZKOŁY
2. EWA KOŁODZIEJ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, BIBLIOTEKA
3. TOMASZ HOJDA HISTORIA, WOS
4. ANNA EMERLE JEZYK POLSKI, MUZYKA, PLASTYKA
5. AGNIESZKA KAPLUK MATEMATYKA, INFORMATYKA
6. EDYTA JAREMCZUK JEZYK ANGIELSKI IV-VIII
7. JACEK PARADOWSKI WYCHOWANIE FIZYCZNE
8. JUSTYNA TORBA BIOLOGIA, CHEMIA
9. KS. ANDRZEJ CIAPA RELIGIA
10. BARBARA BIEŃKOWSKA JĘZYK ROSYJSKI
11. ANNA RAJTAR WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
12. PAWEŁ KUCHARSKI FIZYKA, GEOGRAFIA
13. BARBARA LITWIN-WINICZENKO EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
14. DOROTA MUCHA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
15. ŻANETA SZUPTARSKA JĘZYK ANGIELSKI P-III