Samorząd uczniowski

Przewodnicząca

 Katarzyna Kazańska

Zastępca

 Julia Jakubiak

Skarbnik

 Miłosz Jakubiak

Członkowie

Filip Mokrzecki

Wiktoria Ciucka