Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY: Jakub Załęski

ZASTĘPCA:  Zuzanna Kozyra

SKARBNIK: Małgorzata Winiczenko

SEKRETARZ: Filip Mokrzecki

 

OPIEKUN: Barbara Winiczenko, Dorota Mucha