Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY: Jakub Załęski

ZASTĘPCA:  Kamil Kos

SKARBNIK: Filip Mokrzecki

SEKRETARZ: Oliwia Noga

POMOC PRZY WOLONTARIACIE: Emilia Załoga

OPIEKUN: Anna Emerle